Close X

Учасник інших платіжних систем

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ» є учасником наступних платіжних систем:

 1. Внутрішньодержавна платіжна система “ЕЛЕКТРУМ”, платіжною організацією якої є ТОВ “ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ”
 2. Внутрішньодержавна платіжна система “FLASHPAY”, платіжною організацією якої є ПАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”.
  Контакти : Україна, м. Київ, 03039, Голосіївський проспект, будинок 26а тел. +38 (044) 257-20-14,
  веб-сайт – http://www.fbank.com.ua/.
 3. Міжнародної системи переказу коштів “Welsend”, платіжною організацією якої є ПАТ “УКРГАЗБАНК”.
  Контакти: 01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, тел/факс: (044) 494-46-50,
  веб-сайт – http://welsend.com.ua.  Фактично діяльність ТОВ “ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ”, як учасник через МСПК “Welsend” не здійснює.

 

Інформація по ТОВ «ЕПС» у якості Учасника Платіжних систем:

ВПС “FLASHPAY”

ТОВ «ЕПС», як учасник Внутрішньодержавної платіжної системи може надавати Користувачам наступні види послуг з переказу коштів у національній валюті України:

1. Переказ готівки Платниками – фізичними особами та ФОП без відкриття рахунку на рахунки Постачальників для оплати товарів/робіт/послуг, а також для оплати обов’язкових платежів та зборів, на погашення кредитів, виданих банками та іншими кредитним установами, для зарахування коштів на поточні та депозитні рахунки в банках, здійснення страхових платежів, благодійних внесків та таке інше, а також на рахунки інших фізичних осіб та суб’єктів господарювання:
– через каси Учасників (Агентів Учасника);
– через програмно-технічні комплекси самообслуговування Учасників (Агентів Учасника).
2. Безготівкове перерахування Платниками – фізичними особами та ФОП коштів в національній валюті України на рахунки Постачальників для оплати товарів/робіт/послуг, а також для оплати обов’язкових платежів та зборів, на погашення кредитів, виданих банками та іншими кредитним установами, для зарахування коштів на поточні та депозитні рахунки в банках, здійснення страхових платежів, благодійних внесків та таке інше, а також на рахунки інших фізичних осіб та суб’єктів господарювання.

Порядок (умови) здійснення переказу:
Переказ коштів платником здійснюється згідно порядку, викладеного у публічній оферті Учасника Платіжної системи, викладеній на екрані платіжного терміналу, сайту чи мобільному додатку або за допомогою документу на переказ коштів, наданого платником касовому працівнику учасника Платіжної системи, якщо платник має намір здійснити платіж у касі.

Переказ коштів здійснюється в межах встановлених законодавством строків для здійснення міжбанківських переказів. Конкретні строки переказів встановлені  у залежності від виду послуги та  зазначені у тарифах ТОВ «ЕПС» (за посиланням на вебсайті ТОВ «ЕПС» діяльність/тарифи)
Обмеження щодо суми коштів, яку може переказати платник, встановлюється згідно чинного законодавства України, а також за умов дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та проведення належної перевірки платника.

Після здійснення операції з приймання коштів учасник Платіжної системи видає платнику розрахунково-касовий документ (квитанцію, чек тощо), який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій банками України містить усі обов’язкові реквізити такого документа.

Вартість послуг, що надаються користувачам ТОВ «ЕПС», як участником  ВПС «FLASHPAY»,  в залежності від технічних можливостей пункту приймання платежів зазначається:
– в окремому розділі сайту ТОВ «ЕПС»  https://elpaysys.com/tarrifs/ (за посиланням на вебсайті ТОВ «ЕПС» діяльність/тарифи) ;
– в окремому інформаційному повідомленні платнику, яке передує ініціюванню операції.

Розмір комісії за здійснення кожної конкретної операції залежить від суми та того, хто є отримувачем переказу, але в будь-якому разі повідомляється платнику до ініціювання переказу після заповнення всіх параметрів цього переказу.

Пунктами виплати переказів коштів є каси учасників ПС.

Порядок вирішення спорів між учасниками ВПС «FLASHPAY» та платниками: для вирішення питань, що виникають з приводу переказів, здійснених за допомогою Платіжної системи, пропонуємо звертатися за телефоном (044) 257-20-14 та електронною адресою support@fbank.com.ua.

Перекази у ВПС FlashPay здійснюються виключно у національній валюті України.

 

МСПК “Welsend”

ТОВ “ЕПС”, тимчасово не надає послуги за МСПК “Welsend”.

Система «Welsend» – це міжнародна система грошових переказів, яка дозволяє швидко, надійно та вигідно здійснити перекази, як по території України, так і за її межами.

Відправлення переказу по Україні у гривні з виплатою його готівкою або з зарахуванням переказу на платіжну карту.

Для відправки грошового переказу необхідно:

-Звернутися в найближчий пункт Системи Welsend;

-Надати операціоністу паспорт або документ, що його замінює;

-Повідомити операціоністу суму, валюту, країну одержання переказу, ПІБ одержувача та спосіб одержання переказу ;

-Повідомити операціоністу номер платіжної карти одержувача (якщо переказ має бути зарахований на платіжну карту);

-Повідомити про наявність Карти Клієнта* (якщо така у Вас є);

-Підписати заяву на відправлення переказу, що оформлена операціоністом та внести грошові кошти в касу;

-Повідомити одержувачу контрольний номер переказу, який Вам повідомить операціоніст і який прописаний в заяві на відправлення переказу;

-Переказ готовий для виплати відразу (в режимі on-line) після відправлення.

Після відправлення переказу, тільки відправник може внести зміни в  ПІБ одержувача переказу, якщо має при собі заяву на відправлення переказу та паспорт або документ, що його замінює. Зміни в переказ можна внести якщо переказ не виплачений одержувачу.

Повернення переказу можливо здійснити тільки відправнику при наявності заяви на відправлення переказу та документу, що посвідчує особу, та лише у тому випадку, якщо переказ ще не виплачений одержувачу.

Комісію за переказ коштів по Системі «Welsend» сплачує відправник, розмір якої залежить від суми та напрямку переказу. З комісією можна ознайомитися на сторінці «Тарифи» платіжної організації.

Тарифи на відправлення грошових переказів по міжнародній системі грошових переказів Велсенд (Welsend) по території України

Сума переказу Клієнтська плата, без ПДВ Умови відправлення переказу Умови отримання переказу
Від 1.00 0.70% мін. 10.00 UAH Cash Cash
1.00 – 149999.99 1.00% мін. 10.00 UAH Cash Card

 

Можливе зменшення розміру комісії за рахунок «Картки Клієнта», яку отримує відправник при накопиченні відповідної суми відправлених переказів у гривні по Україні або при відправлені переказу у гривні по Україні на значну суму.

Переказ доступний протягом 30 календарних днів. На 31 – й день переказ повертається і доступний для повернення відправнику.

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами Системи Welsend.

Фінансові претензії Клієнтів розглядає та відповідає на них безпосередньо Прямий/Непрямий учасник/Партнер Cистеми «Welsend» який надавав послуги з Переказу.

Для вирішення спору Клієнт подає заяву-претензію Прямому/Непрямому учаснику/Партнеру, який на підставі цієї претензії проводить відповідне розслідування.

У разі необхідності, Клієнт надає Прямому/Непрямому учаснику/Партнеру необхідні докази, що підтверджують претензію. У разі необхідності Прямий/Непрямий учасник/Партнер звертається до платіжної організації для вирішення претензії Клієнта.

Виникнення спорів між Прямими/Непрямими учасниками/Партнерами та/або Клієнтами не має впливати на виконання належним чином ініційованих операцій Переказу. Строк вирішення спорів визначається Прямим/Непрямим учасником/Партнером, відповідно до документів Прямих/Непрямих учасників/Партнерів.

Прямий/Непрямий учасник/Партнер, що одержав претензію, зобов’язаний задовольнити обґрунтовані вимоги заявника.

По Україні можливо відправити та отримати переказ виключно в гривні.