Close X

Учасник інших платіжних систем

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ» є учасником наступних платіжних систем:

  1. Внутрішньодержавна платіжна система “ЕЛЕКТРУМ”, платіжною організацією якої є ТОВ “ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ”
  2. Внутрішньодержавна платіжна система «ФІНАНСОВИЙ СВІТ», платіжною організацією якої є ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА»
   Контакти : 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд.82-А, корп. Б, офіс 309, тел. +38 (044) 206-85-70,
   веб-сайт – https://finsvit.com.ua/.

  Інформація по ТОВ «ЕПС» у якості Учасника Платіжних систем:

  ВПС “ФІНАНСОВИЙ СВІТ”

  ТОВ «ЕПС», як учасник Внутрішньодержавної платіжної системи може надавати Користувачам наступні види послуг з переказу коштів у національній валюті України:

  1. В залежності від способу ініціювання переказу:

  – за допомогою платіжного пристрою (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), для проведення переказу у готівковій та/або безготівковій формі;

  – через структурні підрозділи учасника, для проведення переказу у готівковій та/або безготівковій формі;

  – за допомогою веб-сайту, Інтернет, мобільного додатку, для проведення переказу в безготівковій формі, в тому числі, але не виключно: із застосуванням платіжних карток (їх реквізитів);

  – переказ безготівкових коштів за допомогою платіжного пристрою, веб-сайту, Інтернет, мобільного додатку із застосуванням документу для виплат.

   

  1. За цільовим призначенням:

  – проведення платежів з метою оплати товарів (робіт, послуг) Отримувачів, у тому числі, але не виключно: оплата житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг кабельного, цифрового та супутникового телебачення, послуг Інтернет-провайдерів тощо;

  – погашення заборгованості фізичних осіб за отриманими в фінансових установах кредитами та відсотками за ними;

  – перерахування на користь інших фізичних осіб грошових коштів шляхом використанням платіжних карток (їх реквізитів);

  – зарахування на рахунки фізичних та юридичних осіб в банках із дотриманням вимог законодавства;

  – виплати грошових коштів фізичним особам без відкриття рахунку;

  – перерахування учасниками, що є агентами з розрахунків банків – емітентів електронних грошей, коштів на банківські рахунки користувачів під час приймання агентом з розрахунків електронних грошей в обмін на безготівкові кошти за правилами використання електронних грошей, що узгоджені з Національним банком України;

  – проведення виплат грошових коштів отримувачам (фізичної особи (резидент) із зарахуванням суми переказу на рахунок та/або за реквізитами платіжної картки, юридичної особи (резидент) та фізичної особи – підприємця (резидент)) із зарахуванням суми переказу на їх рахунок (відкритий у будь-якому банку в Україні) або з видачою суми переказу готівкою виключно фізичній особі).

   

   

  Порядок (умови) здійснення переказу:

  Переказ коштів здійснюється у порядку, що визначений у публічному договорі (далі – Публічна пропозиція) учасника Платіжної системи, з умовами якого платник(ініціатор) знайомиться(акцептує) під час ініціювання ним переказу коштів на екрані платіжного терміналу, на веб-сайті чи в мобільному додатку або за допомогою заяви на переказ готівки(платіжної інструкції), наданої платником (ініціатором) уповноваженому працівнику учасника Платіжної системи, після надання користувачу інформації, яку згідно Закону України «Про платіжні послуги» (зокрема, але не виключно згідно ст.30 цього Закону) до укладання договору про надання платіжних послуг зобов’язується надати учасник Платіжної системи.

   

  Переказ коштів здійснюється в межах встановлених законодавством строків для здійснення міжбанківських переказів. Конкретні строки переказів встановлені  у залежності від виду послуги та  зазначені у тарифах ТОВ «ЕПС» (за посиланням на вебсайті ТОВ «ЕПС» діяльність/тарифи)
  Обмеження щодо суми коштів, яку може переказати платник, встановлюється згідно чинного законодавства України, а також за умов дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та проведення належної перевірки платника.

  Після здійснення операції з приймання коштів учасник Платіжної системи видає платнику розрахунково-касовий документ (квитанцію, чек тощо), який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій банками України містить усі обов’язкові реквізити такого документа.

  Вартість послуг, що надаються користувачам ТОВ «ЕПС», як участником  ВПС «ФІНАНСОВИЙ СВІТ»,  в залежності від технічних можливостей пункту приймання платежів зазначається:
  – в окремому розділі сайту ТОВ «ЕПС»  https://elpaysys.com/tarrifs/ (за посиланням на вебсайті ТОВ «ЕПС» діяльність/тарифи) ;
  – в окремому інформаційному повідомленні платнику, яке передує ініціюванню операції.

  Розмір комісії за здійснення кожної конкретної операції залежить від суми та того, хто є отримувачем переказу, але в будь-якому разі повідомляється платнику до ініціювання переказу після заповнення всіх параметрів цього переказу.

  Пунктами виплати переказів коштів є каси учасників ПС.

   

  Порядок вирішення спорів між учасниками ВПС «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» та платниками: для з’ясування спорів внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов’язань учасником Платіжної системи, мають право звертатися із відповідним запитом до відповідного учасника Платіжної системи, з яким виник спір або до Оператора платіжної системи Фінансовий Світ.

   

  Приймаються скарги Оператором від користувачів Платіжної системи за телефоном (044) 206-85-70 та електронною адресою kanina.ievgeniia@easypay.ua.

   

  Приймаються скарги Учасником Платіжної системи від користувачів за телефоном (044) 300-00-01 та електронною адресою office@elpaysys.com.

   

  Перекази у ВПС «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» здійснюються виключно у національній валюті України гривня.