Close X

ВПС "ЕЛЕКТРУМ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ" є учасником наступних платіжних систем:

 1. Внутрішньодержавна платіжна система "ЕЛЕКТРУМ", платіжною організацією якої є ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ"
 2. Внутрішньодержавна платіжна система "FLASHPAY", платіжною організацією якої є ПАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ".
  Контакти : Україна, м. Київ, 03039, Голосіївський проспект, будинок 26а тел. +38 (044) 257-20-14.
  Інформація щодо послуг, які надаються ВПС "FLASHPAY" , порядок (умови) здійснення переказу коштів , строки зарахування коштів отримувачам , порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем розміщено на веб-сайті - http://www.fbank.com.ua/.
 3. Внутрішньодержавна платіжна система "ЛЕО", платіжною організацією якої є ПАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ".
  Контакти: Україна, , м. Київ, 03148,пр-т. Леся Курбаса, будинок 2-Г Тел. +38 (044) 223-45-05.
  Інформація щодо послуг, які надаються ВПС "ЛЕО" , порядок (умови) здійснення переказу коштів , строки зарахування коштів отримувачам , порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем розміщено на веб-сайті - http://www.leogaming.ua/.

Учасниками внутрішньодержавної платіжної системи "ЕЛЕКТРУМ" є:

 1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" (21560045)
 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" (35075436)

ВІДОМОСТІ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ УНЕСЕННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ДО РЕЄСТРУ

ТОВ "Електрум Пеймент Сістем" погодила правила платіжної системи в Національному Банку України - Свідоцтво від 07.11.2016.

Національний банк України 10.05.2017 узгодив зміни до Правил ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРУМ", Платіжною організацією якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ".

Національний банк України 04.09.2018 узгодив зміни до Правил ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРУМ" шляхом їх викладання у новій редакції. Платіжною організацією ВПС «ЕЛЕКТРУМ» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ".

Опис організаційної структури ВПС «ЕЛЕКТРУМ»

До складу організаційної структури ВПС «ЕЛЕКТРУМ» входять:

 1. Платіжна організація – ТОВ «ЕПС», зі своїми структурними підрозділами:
  • Процесинговим центром;
  • Кліринговим центром;
  • Центром технічної підтримки;
 2. Учасники ВПС«ЕЛЕКТРУМ», а саме:
  • Небанківські фінансові установи, що мають ліцензію НБУ на переказ коштів та уклали договір з Платіжною організацією про участь у ВПС«ЕЛЕКТРУМ»;
  • Банки, що отримали банківську ліцензію, і уклали договір з Платіжною організацією про участь у ВПС«ЕЛЕКТРУМ»;
 3. Розрахунковий банк, який на підставі укладеного договору з Платіжною організацією та договорів з учасниками, уповноважений здійснювати фінансові розрахунків між учасниками ВПС;
 4. Користувачі ВПС«ЕЛЕКТРУМ», а саме:
  • Платники;
  • Отримувачі.
 5. Оператор послуг платіжної інфраструктури – ТОВ «ЕПС».

Схематичне зображення Організаційної структури наведено на малюнку

Умови участі у ВПС «ЕЛЕКТРУМ»

Умовою участі юридичної особи у ВПС є належність такої юридичної особи до фінансової установи, яка має право надавати послуги з переказу коштів відповідно до законодавства України.

Порядок припинення участі та виключення учасника ВПС «ЕЛЕКТРУМ», який порушує вимоги щодо участі у ВПС «ЕЛЕКТРУМ» або більше їм не відповідає:

 1. Усі учасники ВПС можуть припинити участь у ВПС за власним бажанням або з причин, наведених у цьому розділі.
 2. Підставою для ініціювання припинення участі в ВПС за власним бажанням є: для учасників ВПС — заява (у письмовій довільній формі) про припинення участі в ВПС, що надається в письмовій формі 30 днів до передбачуваної дати виходу з ВПС;
 3. Платіжна організація може ініціювати припинення участі з наступних причин для виключення фінансової установи з числа учасників ВПС, а саме:
  1. рішення Національного Банку України про припинення дії ліцензії на надання послуг з переказу коштів чи припинення діяльності небанківської фінансової установи
  2. рішення Національного Банку України про ліквідацію банку;
  3. рішення Господарського суду про ліквідацію фінансової установи чи визнання його банкрутом;
  4. рішення вищого органу управління фінансовою установою про його реорганізацію чи ліквідацію;
  5. систематичне подання недостовірної інформації, яка необхідна для вирішення спорів та конфліктів, або для забезпечення функціонування ВПС; у разі порушення фінансовою установою або її структурним підрозділом, технології роботи у ВПС та невиконання вимог інформаційної безпеки ВПС;
   • невиконання зобов’язань, пов’язаних із розрахунками з учасниками ВПС;
   • порушення умов договору з Платіжною організацією та вимог Правил;
   • встановлення факту надання Платіжній організації недостовірної фінансової інформації, яка потрібна для укладання договору, вирішення спорів і конфліктів;
   • невиконання вимог інформаційної безпеки ВПС;
   • з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання учасником ВПС його функції.
 4. При порушенні учасником ВПС (його структурним підрозділом) пунктів перерахованих умов, цей учасник ВПС попереджається листом, а у разі повторних порушень, Платіжна організація має право припинити роботу учасника ВПС у ВПС. Фінансова установа (його структурний підрозділ) може продовжувати роботу в ВПС лише після службового розслідування, яке проводить Платіжна організація, та усунення виявлених недоліків. Розслідування проводиться в строк до 7 робочих днів.
 5. Платіжна організація при виході учасників ВПС із складу ВПС проводить перевірку виконання нижче наведених умов:
  • вилучення рекламних матеріалів;
  • учасник, що виходить з ВПС повинен повідомити платників про припинення участі в ВПС і про анулювання відповідних договорів за 30 днів до передбачуваної дати виходу:
  • проведення остаточних розрахунків з іншими учасниками та користувачами ВПС.

  Учасник, що виходить з ВПС не повинен мати заборгованості перед Платіжною організацією та здійснити розрахунки за її витрати, пов’язані з виходом зі структури ВПС.

  Якщо в результаті перевірки встановлено, що ці вимоги не виконані, або виконані частково, то Платіжна організація по узгодженню з Учасником, що виходить з ВПС встановлює новий термін для повного виконання перерахованих вище умов, по закінченню цього терміну перевірка виконання цих вимог поновлюється.

  Якщо результати перевірок підтверджують, що всі вимоги виконані, Платіжна організація делегує уповноважених осіб до Учасника, що виходить з ВПС для вилучення ключової та іншої конфіденційної інформації ВПС.

  Після цього учасник ВПС підписує з Платіжною організацією відповідний договір про припинення дії договору про участь у ВПС. З дати підписання цього договору про припинення, учасник є таким що виключений з ВПС.

 6. Розрахунковий банк протягом трьох робочих днів після укладання договору про припинення участі у ВПС, перераховує залишок коштів з рахунку Учасника, що вийшов з ВПС на її рахунок в іншому банку, відповідно до договору про припинення.
 7. Розрахунковий банк протягом трьох робочих днів після укладання договору про припинення участі у ВПС, перераховує залишок коштів з рахунку Учасника, що вийшов з ВПС на її рахунок в іншому банку, відповідно до договору про припинення.

Опис послуг, що надаються ВПС «ЕЛЕКТРУМ»

Види валют переказу коштів

ВПС «ЕЛЕКТРУМ» надає послуги з переказу коштів в національній валюті України - гривня (UAH) без відкриття рахунків. Ініціювання переказу готівки проводиться без відкриття рахунку фізичною особою (платником) через:

 • каси учасників ВПС шляхом подання платником заяви на переказ готівки та внесення відповідної суми готівки;
 • програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС) учасників ВПС шляхом формування електронної заявки на переказ готівки та внесення відповідної суми готівки;
 • інші платіжні пристрої (далі - ПП) - платіжні пристрої (крім ПТКС), які дають змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями відповідного пристрою.

Видача коштів в національній валюті, ініційованого платником на користь визначеного отримувача проводиться одним з наведених способів:

 • видачі суми переказу у готівковій формі отримувачу фізичній особі (виключно в касах учасників ВПС);
 • зарахуванням коштів на рахунок, попередньо відкритий у банку-учасника ВПС, отримувача фізичної або юридичної особи;
 • зарахуванням коштів на рахунок, попередньо відкритий у іншому банку, не учасника ВПС, отримувача фізичної або юридичної особи.

ВПС «ЕЛЕКТРУМ» забезпечує надання таких видів послуг з переказу коштів:

 • переказ готівки від фізичних осіб фізичним особам;
 • переказ готівки від фізичних осіб для оплати послуг операторів зв’язку;
 • переказ готівки від фізичних осіб для оплати комунальних послуг;
 • переказ готівки від фізичних осіб для оплати комунальних послуг;

Переказ коштів на банківські рахунки Отримувачів здійснюється з урахуванням режимів функціонування таких рахунків, визначених нормативно-правовим актом Національного банку України з питань відкриття та ведення рахунків.

Усі послуги з переказу коштів проводяться виключно в національній валюті України - гривня (UAH).

За надання послуг з переказу коштів у ВПС «ЕЛЕКТРУМ» Користувачі сплачують комісійну винагороду, що стягується у національній валюті відповідно до тарифів затверджених Платіжною організацією.

 1. Обов’язки Платіжної організації
 2. Платіжна організація виконує такі функції:

  • визначає правила роботи, вступу та виходу з платіжної системи, вносить зміни та доповнення до нормативної бази ВПС, а також поширює внутрішні документи ВПС і зміни до них;
  • здійснює нагляд за виконанням учасниками та користувачами ВПС внутрішніх документів ВПС;
  • визначає та забезпечує діяльність та розвиток ВПС;
  • визначає принципи побудови АПК та автоматизованої білінгової системи ВПС, технічні вимоги до його компонентів і забезпечує їх розроблення, випробування, впровадження та розвиток;
  • забезпечує генерацію, зберігання та поширення системної ключової інформації;
  • визначає порядок проведення взаєморозрахунків;
  • визначає перелік основних тарифів за надання послуг ВПС, встановлює та узгоджує їх розміри, визначає порядок розподілу комісійної винагороди;
  • визначає правила організації безпеки і забезпечує нагляд за їх виконанням;
  • визначає ризики та методи управління ризиками;
  • визначає види обмежень, а також встановлює системні обмеження щодо проведення операцій з переказу готівки;
  • визначає правила організації захисту інформації в ВПС і забезпечує нагляд за їх виконанням;
  • надає учасникам та користувачам ВПС вільний доступ до потрібної їм інформації, що не становить комерційної (банківської) таємниці;
  • сприяє врегулюванню конфліктних ситуацій та вирішенню спірних питань та визначає порядок вирішення спірних питань;
  • здійснює адміністративне керування ВПС;
  • приймає рішення щодо можливості участі в ВПС небанківських фінансових установ та банків і забезпечує укладання відповідних договорів та надає дозвіл на роботу (а що недостатньо договору, є окремий дозвіл) у ВПС;
  • приймає рішення щодо припинення, обмеження або зупинення діяльності у ВПС її учасника або користувача — юридичної особи;
  • представляє ВПС у зовнішніх відносинах;
  • визначає маркетингову політику щодо розвитку ВПС і забезпечує її проведення;
  • здійснює переказ коштів (відповідно до цих Правил та постанови Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57 «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» та іншим актам законодавства України);
  • надає інформацію, необхідну для розгляду і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;

  Процесинговий центр ВПС, як структурний підрозділ Платіжної організації, виконує такі функції:

  • виконує оперативне керування АПК та автоматизованою білінгвою системою ВПС, забезпечує інформаційну безпеку ВПС у межах повноважень, визначених Платіжною організацією, забезпечує збирання, сортування, інформацій обробку та зберігання відповідних операцій ВПС;
  • забезпечує обмін інформацією з Розрахунковим банком ВПС;
  • забезпечує авторизацію операцій з обслуговування операцій з переказу коштів відповідно до укладених Платіжною організацією та учасниками ВПС договорів;
  • забезпечує підтримку бази даних учасників та користувачів ВПС та формує потрібні форми звітності для них згідно з умовами укладених договорів;
  • забезпечує облік модулів безпеки, структурних підрозділів, ПП, та ІІТКС учасників ВПС, які включені в роботу АПК;
  • забезпечує конфіденційність інформації відповідно до умов укладених договорів;

  Кліринговий центр ВПС, як структурний підрозділ Платіжної організації, виконує такі функції:

  • виконує клірингові операції, формує та передає до розрахункового банку ВПС розрахункові документи (клірингові вимоги) для проведення взаєморозрахунків між учасниками, відповідними користувачами ВПС;
  • формує та подає учасникам та користувачам ВПС потрібну звітність та інформаційні виписки за результатами розрахунків;
  • забезпечує конфіденційність інформації відповідно до умов укладених договорів;
  • надає інформацію, необхідну для розгляду і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;
 3. Платіжна організація має право
  • визначати Правила вступу та роботи ВПС;
  • здійснювати контроль за виконанням учасниками та користувачами ВПС договірних зобов’язань перед Платіжною організацією;
  • припинити дію договору щодо виконання учасником або користувачем ВПС відповідних функцій у разі порушення ним умов договору та цих Правил;
  • обмежити або припинити діяльність у ВПС учасника або користувача ВПС у випадках, визначених Правилами та відповідним договором, що укладений між Платіжною організацією та учасником або користувачами ВПС;
  • установлювати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
  • вимагати після розгляду спорів відшкодування збитків, що завдані учасником (користувачем) ВПС Платіжній організації та/або іншому учаснику (користувачем) ВПС;
  • установлювати тарифи на послуги Платіжної організації;
  • здійснювати перевірку фінансових показників кандидатів в учасники ВПС та здійснювати поточний моніторинг їх фінансового стану;
  • здійснювати переказ коштів на правах Учасника ВПС.
 4. Обов’язки та права учасників ВПС
  • забезпечують надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів АПК, за допомогою яких здійснюються виконання його функціональних обов’язків;
  • проводять розрахунки з учасниками та користувачами ВПС згідно з договірними зобов’язаннями та дотриманням вимог законодавства;
  • здійснюють якісне обслуговування користувачів згідно з договірними зобов’язаннями та Правилами;
  • визначають та встановлюють в межах своїх повноважень відповідні комісійні та обмеження (ліміти) за операціями, перелік послуг та тарифи на них;
  • забезпечують конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів; надають консультативну допомогу учасникам ВПС;
  • забезпечують розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним у ВПС;
  • зобов’язані дотримуватися вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
  • повідомляти один одного про помилкові/неналежні перекази, суб’єктів цих переказів.

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувача ВПС «ЕЛЕКТРУМ».

Для з’ясування спорів між Учасниками та Користувачами ВПС у наслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов’язань відповідно до умов укладених договорів, сторони для отримання необхідної інформації мають право першочергово звертатися с запитом до таких Учасників та Користувачів ВПС, з яким виник спір та з якими вони мають договірні відносини, або до Платіжної організації у разі такої необхідності.

Платіжна організація у разі потреби має право отримати будь-яку необхідну інформацію у учасників та/або користувачів ВПС.

Платіжна організація, учасники та користувачі ВПС, які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов’язані розглянути цей запит протягом 10 днів та надати відповідну інформацію (за наявності).

Платіжна організація для розгляду та вирішення спорів, що виникають між учасниками та/або користувачами ВПС, створює комісію за участю учасників ВПС.

Комісія з вирішення спорів зобов’язана оперативно розглянути звернення заявника. З цією метою комісія має право проводити відповідні перевірки із залученням представників від учасників та/або користувачів ВПС та отримувати необхідну для прийняття обґрунтованого рішення інформацію від учасників та/або користувачів ВПС. Якщо з рішенням, прийнятим комісією з вирішення спорів, сторони не згодні вони можуть звернутися для вирішення спору до суду відповідної юрисдикції, до компетенції якого входить розгляд спорів, що можуть виникнути між учасниками та користувачами ВПС, згідно вимог чинного законодавства України .

Виникнення спорів між учасниками та/або користувачами ВПС не повинно впливати на виконання належним чином ініційованих операцій переказу коштів. У разі виникнення ризику невиконання фінансової операції внаслідок виникнення спору, Платіжна організація має право прийняти рішення про виконання фінансової операції за рахунок власних коштів.